Traductor i corrector de textos

Softcatalà logo

Softcatalà és una associació sense ànim de lucre, nascuda el 1997, que vol fomentar l'ús del català a la informàtica, internet i les noves tecnologies. Dos dels seus serveis més interessants són les eines de traducció i correcció de textos en català.

Funcionalitats

Traductor automàtic entre el català i castellà, anglès, portuguès, francès, occità (aranès) i aragonès.

Corrector d’errors ortogràfics, qüestions gramaticals o tipogràfiques i recomanacions d’estil.

Suggeriments de correcció.

Possibilitat de triar entre formes generals, valencianes i balears.

No s’emmagatzemen ni els textos ni les correccions.

Perquè et servirà?

Els correctors i correctores d’estil són professionals que fan que l’estil i estructura dels nostres textos guanyin en comprensió i facilitat de lectura. Moltes vegades no disposarem dels recursos necessaris per pagar aquests serveis, així que, com a mínim, hem de garantir que els nostres continguts no tinguin errors ortogràfics ni ortotipogràfics. Un bon traductor i un bon corrector t’ajudaran a aconseguir-ho!

Grau de dificultat
1
Català
Si
Preu
Gratuït
Tipus d'eina
Sistemes operatius compatibles