Edició d'àudio

Logo Audacity

AUDACITY

Audacity és un programa que permet enregistrar i editar àudio (veu, música, efectes...) i que està desenvolupada per Audacity Team

Funcionalitats

Enregistrament d’àudio a temps real.

Reproducció de sons.

Edició multiplista (tallar, enganxar, copiar...).

Incorporació d’efectes sonors.

Eliminació de sorolls en la gravació.

Conversió entre diferents formats d’arxius sonors.

Perquè et servirà?

Tenir una identitat sonora pròpia pot ser la clau d’èxit per al teu projecte! Has pensat en incorporar l’àudio a la teva estratègia comunicativa? Podràs realitzar podcast (amb entrevistes, reportatges, ressenyes, etc.) sobre temes d’interès relacionats amb la teva activitat; fer audiomemòries que resumeixin la teva activitat durant l’any anterior; crear audiograms, és a dir, imatges estàtiques acompanyades amb àudio que les expliqui; produir els teus propis audiollibres amb guies, informes o altres materials que hagis generat en format paper o digital o compondre música o jingles perquè les teves campanyes siguin més fàcilment recordades.

Etiquetes
Grau de dificultat
4
Català
Si
Preu
Gratuït
Tipus d'eina
Sistemes operatius compatibles