Documents col·laboratius

KOMUN PAPER

el pad de Komun et permet editar documents de text de forma col·laborativa i a temps real. Està desenvolupat per Komun, una cooperativa que de serveis i aplicacions tecnològiques lliures i al servei del bé comú.

Funcionalitats

Editor de text col·laboratiu en el qual contribucions de cada persona usuària són indicades amb un codi de color, apareixen en pantalla a temps real i queden enregistrades a mesura que es van escrivint.

Xat grupal.

Historial que permet recuperar versions antigues del document.

Exportació del document.

Recompte de caràcters, paraules, frases i paràgrafs.

Importació i exportació a partir de diferents formats de fitxer.

Possibilitat d’inserir el pad a través d’un codi html.

Perquè et servirà?

Amb el pad de Komun podràs dissenyar i desenvolupar de manera fàcil campanyes conjuntes amb el teu equip de treball o amb altres organitzacions afins al teu projecte. També podràs compartir les dades més importants d’una campanya comunicativa i demanar la col·laboració d’altres organitzacions perquè facin d’altaveu dels teus missatges. Per exemple, et serà molt útil per treballar textos que hagin d’incloure punts de vista diversos, com ara un manifest o un posicionament públic.

Grau de dificultat
1
Català
Si
Preu
Gratuït
Tipus d'eina
Sistemes operatius compatibles