Programari lliure

Què és?

El programari lliure és aquell que es caracteritza per donar accés al codi font, és a dir, veure com i amb quin llenguatge s’ha programat un arxiu. Aquest accés no té a veure només amb una qüestió tècnica, sinó ètica: amb l’obertura del codi es permet que altres professionals de la programació puguin estudiar, copiar, modificar i millorar el funcionament del producte original. D’aquesta manera, el programa evoluciona i s’adapta a les necessitats de la comunitat en un procés de democratització a través de l’aprenentatge compartit. Es tracta, doncs, d’una qüestió de llibertats.

Les 4 llibertats del programari lliure

El programari lliure parteix de 4 llibertats:

Llibertat 0


la llibertat d’executar el programa per a qualsevol propòsit.

Llibertat 1


la llibertat d’accedir al codi font i estudiar com funciona el programa, i canviar-lo perquè faci el que l’usuari vulgui.

Llibertat 2


la llibertat de distribuir còpies del programa.

Llibertat 3


la llibertat de distribuir còpies de les versions modificades del programa a tercers.

Quins valors aporta?

Adoptant aquestes solucions, integrem en els nostres projectes valors de llibertat inherents al programari, però sobretot ens alineem amb projectes que surten del treball comunitari i li donen valor, que opta per dinàmiques de no competència i de col·laboració entre iguals i de generació de recursos comuns.

Podem parlar que actualment estem vivint en un context econòmic de capitalisme de dades, on grans multinacionals acumulen beneficis desorbitats a través de la recollida i explotació de les nostres dades. Apostant per solucions FLOSS preservem les dades dels nostres projectes (i de totes les persones que hi participen!) donant-nos més control i sobirania sobre els aspectes digitals de la nostra vida.