Aspectes pràctics

La Guia TIC per una comunicació digital socialment responsable presenta un total de 28 eines que et serviran per a la gestió global de la comunicació del teu projecte. La selecció que proposem inclou eines que donen resposta a tasques transversals, com ara propostes d’ofimàtica i navegació per internet, i altres de més específiques, com edició de vídeo i imatge.

Cadascuna d’aquestes eines es presenta en un format de fitxa individual que inclou diferents camps: des de les funcionalitats específiques de l’eina o els sistemes operatius compatibles fins al grau de dificultat pel que fa a l’ús o el preu. Per treure-li el màxim de suc a la guia necessitaràs algunes llegendes que t’expliquem a continuació.

Grau de dificultat

Un dels falsos mites al voltant del programari lliure és que és més difícil de fer servir que el programari privatiu. Segurament, hauràs d’aprendre a fer anar algunes aplicacions de zero però, en qualsevol cas, no li dedicaràs més temps del que es necessita per fer anar qualsevol programa.

A la fitxa de cada eina trobaràs una ponderació de cadascuna de les eines segons el grau de dificultat que en presenta l’ús. Aquí el tens:

1 marcador: no hauràs de dedicar-li temps perquè segur que ja el saps fer servir.

2 marcadors: s’assembla a altres eines que has fet servir anteriorment però necessites familiaritzar-te amb la interfície i la nomenclatura de funcions. Li dedicaràs una estoneta.

3 marcadors: et caldrà consultar alguns tutorials o videotutorials en línia però podràs aprendre com funciona de manera autònoma.

4 marcadors: és millor que facis un curs d’algunes hores amb algú que t’ajudi a fer-la anar.

5 marcadors: et recomanem que busquis l’acompanyament personalitzat d’una persona professional per fer la configuració de l’eina i en puguis treure el màxim profit.

Llicències

La llicència és el «contracte» que determina quins drets d’ús, còpia, estudi i modificació tens en relació amb un programa determinat. El món de les llicències lliures és molt divers, així que t’ajudem a posar-hi una mica de llum amb el resum a continuació. T’ajudarà a entendre quina llicència té cada programa que apareix a la guia.

Les llicències lliures són aquelles que respecten la llibertat de les usuàries i la comunitat. Les persones tenen la llibertat d'executar, copiar, distribuir, estudiar, modificar i millorar el programari.

 • Affero GPL: llicència pública general Affero. Basada en la GPL - GNU i pensada per al desenvolupament col·laboratiu.

 • GPL – GNU: majoritària en programari GNU.

 • LGPL – GNU: llicència pública general reduïda de GNU. S’aplica a part de programari.

 • Llicències obertes: menys estricta que les llicències lliures, fomenta els aspectes pràctics de l’obertura del codi.

 • Apache 2.0: lliure i oberta, permet patents dins del seu codi.

 • BSD 3: llicència BSD amb clàusula 3. Codi obert que permet la utilització en obra derivada privativa, amb restriccions.

 • CDDL: desenvolupament comú i llicència de distribució. Basada en l’MPL, incompatible amb la GNU GPL.

 • Eclipse: Eclipse versió 2.0. Permet la llicència d'obra derivada de manera independent.

 • FreeBSD: Llicència BSD simplificada. Elimina la clàusula que demana esmentar l'autor original de l'obra derivada.

 • MIT: MIT o llicència X11. Usada en àmbit acadèmic, permet obra derivada sense respectar la llicència original.

 • Mozilla PL: Mozilla Public License 2.0. Respecta les llibertats en les modificacions del codi.
   

Tipus d'eina

Abans de decidir quina eina fem servir per a una tasca concreta, hem de saber de quina tipologia es tracta. En alguns casos, ens seran útils eines que estiguin «allotjades al núvol» a les quals tinguem accés des de qualsevol dispositiu. En altres casos, ens anirà bé instal·lar-les al nostre ordinador habitual.

Com hem classificat els tipus d’eina disponibles?

Aplicació de servidor: és aquella que s’ha d’instal·lar a un servidor i a la qual podem accedir i fer servir a través d’una aplicació client o un navegador web. Un exemple és el correu electrònic: necessitem d’un servidor que ens ofereixi l’emmagatzematge i enviament dels nostres correus, però per fer-lo servir cada dia utilitzem o bé un programa per llegir-lo o bé un navegador per accedir al webmail.

Programa d’escriptori: és aquella que es troba instal·lada al nostre ordinador o dispositiu i que podem executar sense necessitat de tenir accés a internet.

Servei web: és aquella que es pot utilitzar accedint-hi a través d’un navegador web. En aquest cas, no és necessari descarregar ni instal·lar cap programa al nostre dispositiu.